Публична лекция: арабската калиграфска традиция между религиозното и естетическото

Публичната ми лекция в НБУ на 18 декември 2020 година по покана на Департамента за средиземноморски изследвания по случай международния ден на арабския език.

Използваните материали за цялата лекция могат да бъдат разгледани тук.

“[…] учителят Мир Али ат-Табризи поискал от Всевишния Аллах някой ден да го дари с успех в измислянето на шрифт, на какъвто никой преди това не е писал. Та видял в съня си, че Али ибн Аби Талиб, Аллах да бъде доволен от него, му повелил да наблюдава внимателно един вид птица – т.е. патицата – и от формата й да извлече правилата на новия шрифт, който иска да изобрети.

Оттук и Мир Али ат-Табризи извлякъл от всички части на патицата шрифта наста‘лик и оформил всяка буква според подходящата извивка, вдлъбнатост и издатина, прави линии, удължаване и широчина, дебели и тънки линии, близост и далечина, малки и големи части и пр.”

Какви възможни връзки между религиозната традиция и художествените компоненти в арабската калиграфия могат да бъдат прокарани?