Приказките от „Хиляда и една нощ“ и неволите на черния роб

Тези дни са белязани от болезнените противоречия около правата на малцинствата в САЩ, расизма и протестите по повод смъртта на Джордж Флойд. За жалост, моето пестеливо наблюдение върху мнението на различните лагери се обобщава в ориенталския комикс по-долу:

Аз пък, покрай целия дебат относно тоягата на ревизионизма, размахана връз гърба на отдавна починали авторитети, се сещам веднага за текстове, превърнали се в част от културната канава на Близкия изток и Запада. И затова как говоренето за „бялата привилегия“ в различни епохи и региони може да се разшири отвъд репродуцирането на фразата „бяло превъзходство“, отнесена към щатските WASP. В периодите и географските региони, с които се занимавам, „бялата (или поне „светлокожата“) привилегия“ принадлежи предимно на арабите-мюсюлмани. И част от тези привилегии са религиозно, т.е. универсално бетонирани, чрез статуса на арабите като получатели на небесното откровение на Корана чрез „печата на пророците“ Мухаммад.

Та и до ден днешен повечето страни в дебата около суннитския халифат твърдят, че претендентът за халиф може да бъде арабин, потомък на племето курайш, от което произлиза самият Пророк Мухаммад. И този дебат още е валиден, както се видя от „Ислямска държава“ тези години, които устойчиво репродуцираха стандартните положения на суннизма по въпросите за властта поне от времето на ал-Мауарди и неговите „Основи на управлението“ (Ал-ахкам ас-султанийа) от XI в. насам. Да, ислямът издига претенции за универсална религия – общността от правоверните (умма) на теория обединява всички „подчинили се на Аллах“ (муслимун) чрез „най-здравата връзка, която не се къса“ (Коран 2:256), независимо от етноса. Салман Персиецът е един от най-видните следовници на Мухаммад, а първият чернокож съратник на Пророка – Билял Етиопеца – е и първият възвестител на призива за молитва (мюеззин). Името му може да го намерите и до днес по джамиите във формулата „О, достопочтени Билял Етиопецо!“ (йа хадрат Билал ал-Хабаши).

Калиграфия с името на Билял в шрифт сулус върху една от колоните на Улу Джами в Бурса, Турция.

Но така уедрено представено, идеалното положение търпи твърде много огъване и разриви исторически. Нима една от основните причини за династичната смяна между потомците на Умаядите (661-750) и Аббасидите (750-1258) не е именно напрежението между управляващите араби и останалите етноси, обозначавани с пейоративното „клиенти“ (мауали)? Позицията на едни хариджити като изключително малобройно течение в исляма, които твърдят, че халиф можело да бъде всеки, „включително и черен като грозд абисински роб“ днес, особено за нас, българските арабисти, се е превърнало в забавно, но маргинално клише.

Всички мюсюлмани може би са равни пред Аллах по отношение на тяхното спасение в „идващия свят“ (ал-ахира) след преминаването на последните дни, настъпването на есхатона, „Съдния ден“ (йаум ад-дин) и преминаването по тънкия като косъм мост (ас-Сират) над адския огън. Но в тукашния (дунйа) шариатът се грижи за установяване на правилни от гледна точка на религията обществени отношения, включително и тези между робите и техните собственици. Самият Коран признава същестуването на роби в пасажи, които говорят за тяхното подпомогане чрез задължителната милостиня (закат, вж. Коран 9:60), действията по тяхното освобождаване (2:177) или встъпването в брак с вярващи роби и робини (2:221, 24:32). Както си знаем, Бърнард Луис – архизлодеят на Едуард Саид [него пък тук обозначаваме условно като „Лорд-на-Ориентализма-и-вдъхновител-на-постмодерните-предимно-неарабисти“], дава своята щедра лепта в касичката на проблематиката1. И не е единствен.

Естествено, само част от робите в историята на исляма са черни

Но географската експанзия на халифатите – първо този на „Праведните халифи“, после Умаядите и Аббасидите, влече със себе си неотменно и сблъсък с черното население (ар. суд, зандж) на Африка. Търговията с черни роби като че ли не е измислена от САЩ. Далеч преди нея имаме арабските търговски маршрути на юг от Египет, към субсахарска Африка и покрай източната част на континтента, по морските пътища в Индийския океан. Арабските исторически извори поне от ал-Макризи (поч. 957) ни помагат за възстановяването на историческата практика за търговия с черни роби, а образът на черния роб откриваме при такива превърнали се в класици на арабската литература автори като ал-Джахиз (поч. 869). И този образ, уви, се подчинява на неласкави стереотипи. Някои от тях удържат и до днес – помня моята работа с египтяни, за които „човекът от Горен Египет“ (ас-саиди) е най-често много черен и пословично глупав. Героични тъмнокожи образи като този на предислямския поет Антара ибн Шаддад (поч. 608), син на етиопска робиня и арабин от племето Бану Абс, са по-скоро рядкост. „Черният рицар“ (да не се бърка с Батман), както той сантиментално бива наречен2, се възвисява твърде самотен.

Топлата вода не я откривам аз, нито пък изобретявам наново колелото

Работата със стари текстове може да бъде начинание скандално, мъчително и непоносимо, особено ако човек е нагазил дълбоко в някоя част на ценностната скала под напора на непосредствения политически и културен вятър. Ето, покрай откритието ми, че Алеко в типичния му саркастичен тон констатира наличието на „много негри в този Вашингтон„, намирам и отличната монография на Надир Казим от Бейрут „Представяния на другия: образът на чернокожите в средновековното арабско въображение“3. А знам, че имаме много арабоезични извори по темата, дори и без човек да е отделил специално внимание на въпроса. И попадам на онова, което става причина за този текст. Разбира се, че като кажем „образ на чернокожия“, ще се сетим за тематиката, обособена в два раздела под заглавие „Хиляда и една нощ: черните и прекомерната похотливост“ – „Господарката и черния роб: подреждането на наратива и разклащането на порядъка“ и „Черният и жената: желания греховни и перверзни“4.

„Господарката и черният роб“

И как да не. Приказките от „Хиляда и една нощ“ са нещото, което веднага ми идва наум. Онзи, който е положил труд да се оттласне отвъд романтичната представа за детски наратив в наивистичния им преразказвателен превод на Йордан Милев, е усетил скандалния им потенциал. Именно те след превода на сър Ричард Бъртън успяват да скандализират викторианска Англия – веднъж чрез обвинения в плагиатство на превода и втори път чрез вулгарността (но не и расизма) на наратива. За наше щастие имаме пълния текст, преведен на български. Дължим го на Славян Русчуклиев (лека му пръст, трагичната му история е известна в средите на арабистите тук), подпомогнат от Киряк Цонев. И тъй като съм привърженик на тезата, че преди да извършим каквото и да е ценностно движение спрямо един текст, е добре поне да го познаваме, ето ги и текстовете около превърналия се с в клише „черен роб“. Цитатите са взети от двутомното издание на „Труд“ от 2004 г.

Първата история носи всички белези на четиво, върху което читателят непристойно хихика.

„Маймуната опитва дърводелския занаят“, илюстрация към „Калила и Димна“ на Ибн ал-Мукаффа (поч. 759) от османския период, XVIII в.

Приказка за девойката и маймуната

Разказват също така, че един султан имал дъщеря, която се влюбила в черен роб. Той отнел девствеността й, а на принцесата така й се дощяло да се съвкупява още, че не можела място да си намери. Оплакала се на една от своите гледачки, която й казала, че маймуните го правят най-често. По случайност под прозореца минала една маймуна. Принцесата смъкнала покривалото си, погледнала я и й намигнала. Маймуната веднага се качила при нея. Тя я скрила и почнала денонощно да се съвкупява с нея.

Разправят, царю честити, че султанът се досетил какво върши дъщеря му, и поискал да я убие. Принцесата усетила, че работата става дебела, преоблякла се като бял роб, възседнала кон и подкарала със себе си и муле, което натоварила със злато, скъпоценности и платове. Взела и маймуната. Вървяла, вървяла и стигнала до Египет. Поселила се в една къща в пустинята. Започнала всеки ден да купува месо от един млад месар, но отивала при него само следобед. Младият месар си рекъл: „На тоя бял роб нещо не му е чист косъмът!“ Веднъж тя се явила както обикновено, купила месо, а младежът тайно я проследил. Така стигнал до дома й в пустинята. Почнал да я наблюдава от тайно място. Видял, че наклала огън, наготвила месото и си хапнала. Остатъка дала на маймуната. Сетне облякла най-разкошни женски одежди. Чак тогава разбрал, че това е жена. Донесла вино, пила и дала и на маймуната. След това маймуната се съвкупила с нея много пъти. Месарят излязъл от скривалището си и се втурнал насред стаята. Маймуната поискала да го разкъса, но той я изпреварил и разпрал корема й с ножа, който носел. Девойката, като видяла, че маймуната е мъртва, надала пронизителен писък. Като се посъвзела, му рекла:
— Защо извърши това злодеяние? Заколи и мен!
Започнал да я успокоява, като я уверявал, че и той ще се съвкупява с нея толкова често, колкото и маймуната. Накрая успял да я убеди. Оженил се за нея, но не удържал на мъжкото си обещание. Не изтърпял и се оплакал на една старица. Тя му рекла:
— Донеси ми едно гърне, пълно с оцет, и един ратл младо алое!
Изпълнил заръката й. Тя сложила нещата в гърнето, то завряло и закипяло. След това му наредила да се съвкупи с девойката. Съвкупил се с нея така, та чак й прилошало. Старицата я понесла на ръце и приближила отвърстието й до гърлото на гърнето. Димът се вдигнал нагоре и влязъл в утробата й, а от там излязло нещо. Месарят видял два червея — черен и жълт.
— Първият червей е от сношението с черния роб, а вторият — от сношението с маймуната! — рекла старицата.
След това смачкала двата червея. Оттогава насетне девойката и съпругът й, месарят, заживели в радост и охолство, докато не дошъл онзи, който сладости прекъсва и близък от близък откъсва. На Вечно живия, що не умира, слава! Той цялата Вселена управлява!

Историята, разбира се, е гротесково-трансгресивна по няколко линии. Сексуалните отношения са греховни не просто защото нарушават установената йерархия между господарка и роб, но и по етническо-расов признак. Животинският елемент внася допълнителна нечистота, която изисква свръхестествена намеса за очистването й. Малко по-банална откъм езотерика, но също толкова напрегната с образа на чернокожия, е историята за „неволниците“, призовани от господаря им към своебразно състезание на противоположностите. Дебелата срещу слабата (слабата, мен ако питате, в онази култура няма шанс, вижте само как изглежда газелата!), русата срещу чернооката и, естествено, бялата срещу черната. Разказвачът влага в устата на бялата доста грозна възхвала на цвета на кожата й, в противовес на чернокожата.

Откъс от „Шараф-наме“ на Низами, който изобразява Искандер с китайско момиче робиня. Приписва се на Муин Мусаввир, Сафавидска Персия, ок. 1660.

„Умен негър просто няма!“

Когато свършила, неволниците целунали земята пред нозете на своя господар и рекли:
— Господарю, я кажи коя е най-образована и сладкодумна между нас!
Господарят им ги погледнал, видял прелестта и красотата им, различния цвят на лицата им и рекъл:
— Всички знаете да пеете съвършено и до една сте музикантки надарени, ала сега искам всяка да погледне противоположната си дружка: бялата да се взре в черната, дебелата — в слабата, русата — в чернооката! Нека всяка от вас похвали себе си и порицае другата! Но само като си служите с доказателства от Корана или с мъдрости от преданията и от стиховете на поетите! Чак тогаз ще мога да посоча най-образованата сладкодумница!

Първа станала бялата неволница, посочила към черната и рекла:
— Тежко ти, черна жено! Разправят, че веднъж бялото казало: „Аз съм светлината ясна, месечинка съм прекрасна!“ Чуй какво е рекъл поетът:

Тя е с гладки бузи, нежна е и бяла,
сякаш перла крехка скришом заблестяла!
Със снага е стройна, нейната усмивка
с веждите описва приказна извивка!
Стрели са очите, лъкове веждите —
сеят смърт и болка мигом сред вразите!
Кръстчето й зърнах, бузите — венец
от върба и мирта, шипка и синчец!
В градина е клонче израсло най-стройно,
а станът й крие достойнства безбройни!

Цветът ми е като утро омайно, като цвете ухайно, като звезда сияйна. А ето какво е казал Аллах на своя пророк Муса: „Пъхни си ръката в пазвата! Ще я извадиш бяла5 и невредима!“ Великият Аллах е казал също: „А ония, чиито лица ще побелеят6, се ползват от божията милост и ще пребивават вечно в нея!“ Всички дрехи ми приличат, всички хора ме обичат! Та нали снегът от небето е бял? И мюсюлманите се гордеят с белите си чалми! А при теб, черна жено, лицето ти е тъмно като мастило, като саждите на ковача, като гарван, който на разлъка грачи. А и отдавна известна е таз мъдрост голяма: умен негър просто няма!

Апологията на белия цвят срещу черния тук може да не е толкова пикантна, но бялата ръка на Муса и побеляването на лицата в Съдния ден си заслужават внимание. В случая с Муса очевидно става въпрос за препратка към кораничните текстове. Там той, по заповед на Аллах, пъха ръката си „под мишницата“, и сетне я изважда „сияйнобяла, но не от болест“ като част от знаменията към египетския фараон преди юдейския изход. Любопитното тук е, че кораничният разказ, който очевидно препраща към старозаветния, го прави неточно. В текста на библейското Петокнижие става въпрос за ръката на Мойсей, която побелява, но именно от проказа, т.е. от болест [„При това Господ му каза: Пъхни си сега ръката в пазвата. И той си пъхна ръката в пазвата; а като я извади, ръката му беше прокажена, бяла като сняг“, Изход 4:6]. Бялото на проказата от Тора в Корана се превръща в точно обратното – „сияйнобяло, не от болест„, което и позволява реторическата му употреба в пасажа от приказките като аргумент за достойнството на белите над чернокожите. Побеляването на лицата на праведниците пък е явна препратка към Коран 3:106: „в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят. А онези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след като повярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”, с което и се изяснява употребата в аргумента на бялата „неволница“.

Тези две истории са основни за разгръщането на дискурса около „черния роб“. Не бива да забравяме и други по-кратки такива. например разказа за мързеливия Абу Мохамед и шейх Абу Музаффар, чийто спътници попадат на

„[…] остров, наречен Негърския. Чернокожите му обитатели ядели човешко месо. Щом видели кораба, веднага се качили на лодките си, превзели кораба, изловили пътниците му и ги вързали. Царят им заповядал да заколят неколцина от търговците. Заклали ги и ги изяли. Щом настъпила нощта, маймуната отишла при Абу Музаффар и го развързала, после развързала и другарите му.“

Маймуната тук е положителен герой, за разлика от чернокожия канибал. Но ето, в друга история пък откриваме забележителната реплика, отправена към цар в негова възхвала, според която „е по-добре да живееш при сакат негър, отколкото при жесток цар!“ Е, утехата тук изглежда малко като „Гошо, ти си по-тъп дори от Пешо!“

Разбира се, да не си кривим душата. Накрая да цитираме и историята за „добрия негър“, която зазвучава още по-чудно с оглед на гореказаното.

Праведният „негър с приятно лице и едра снага“

Дълго време в Басра не капна капка дъжд. Неведнъж отивахме да се молим — нищо. Излязох един ден с няколко приятели, стигнахме до джамията, децата излязоха от училището, молихме се заедно — пак нищо! Бе по пладне, хората се пръснаха. В джамията останахме само аз и приятелят ми Сабит.
Когато взе да се мръква, видяхме да влиза негър с приятно лице и едра снага. Бе препасан само в евтина вълнена престилка. Донесе си вода, изми се, помоли се с два леки метана, после вдигна ръце към небето и възкликна:
— Боже мой, мой господарю и владетелю! Докога ще лишаваш рабите си от онова, което не само че не липсва в твоето царство, а и е неизчерпаемо! Нима вече изпразни бъчвите в царството си! Заклевам се в тебе заради обичта ти към мене — излей веднага своя дъжд!
Не бе свършил думите си, когато небето се покри с облаци и заваля като из ведро. Излязохме от джамията само за да погазим малко из водата. Чудехме се и на негъра. Аз се приближих до него и го запитах:
— Горко ти, черньо, не те ли е срам от такива думи към бога! Ти говореше за обичта си към него, но какво ти дава основание да твърдиш, че и той те обича по същия начин?
— Махни се от мен! — възкликна той. — Къде щях да бъда аз, ако той не ми бе помогнал да се присъединя към единната вяра и да ми отреди да я опозная! Неговата любов към мен е колкото моята към него!
— Разкажи ми нещо за себе си и Аллах ще ти прости! — настоях аз.
— Аз съм роб и се покорявам само на моя господар! — отговори той.
Тръгнахме по дирите му. Той влезе в дома на един роботърговец.
Изчакахме да се съмне, отидохме при търговеца и го запитахме:
— Имаш ли да ни продадеш някое момче за прислужник?
— Да, имам, около сто момчета и всички са за продажба! — започна да ни показва роб след роб, видяхме седемдесетина, но нашия познат го нямаше сред тях. — Само тези имам! — каза накрая той.
Тръгвахме си, когато видяхме зад дома му полуразрушена колиба, пред която стоеше негърът.
— Той е, кълна се в Кааба! — възкликнах аз, обърнах се към търговеца и му казах: — Искаме този момък!
— Абе, Абу Яхия! — възрази той. — Това е едно лошо непослушно хлапе! По цели нощи плаче! Колкото ми дадеш — ще се съглася, пък дано ме отървеш от всичките му злини!
Купих го за двайсет динара и запитах:
— А как се казва?
— Маймун7! — отговори търговецът.
Поведох го към дома си. Той се обърна към мене:
— Защо ме купи, господарю? За бога, аз не мога да служа на хора!
— Купих те, за да ти служа самият аз най-покорно! — отговорих.
Стигнахме до джамията, той влезе вътре, помоли се и каза:
— Боже, господарю и владетелю мой! Между нас съществуваше таен обет, а аз го показвах наяве пред хората! Опозорен съм, че не го опазих на този и на онзи свят! Може ли сега да ми е сладък животът? Между мен и теб застана трети! Вземи ми веднага душата!
И се отпусна на колене. Изчаках известно време, но той не вдигна глава. Побутнах го — бе мъртъв! Сякаш белота бе подменила чернотата на кожата му. Лицето му сякаш грееше. И докато се чудехме какво да правим, на вратата се показа момък и каза:
— Мир вам! Аллах ви възвеличава заради делото на нашия брат Маймун! Вземете савана и го покрийте!
Подаде ми две платна. Увихме го в тях.
— И сега неговият гроб се моли вместо него за дъжд! — продължи Малик. И има ли нещо по-хубаво от казаното за такъв случай:

Умът на знаещите е градина,
в която бог свещени тайни скрива,
нектара му те пият, докато са живи,
и с тайните до него чак отиват!
И моите знания частица са от тях,
но с тялото ще се превърнат в прах!

Отново „Шараф-наме“ на Низами: Искандер се сражава срещу тъмнокожите етиопци. Приписван на Муин Мусаввир, Сафадиска Персия, ок. 1659 г.

Винаги съм смятал, че изворите трябва да бъдат оставени да говорят. Текстовете могат да бъдат оценностявани според епохата, в която живеят техните читатели, но значенията им не могат да бъдат безкрайно реконструирани и предоговаряни. Може да са скандални, но за модерния човек всеки стар текст притежава скандализиращ потенциал. И едва ли може да се справим с него като го потулим и стигматизираме.

А пък заглавната снимка е на занзибарско момче-роб, наказано от арабския му господар, правена около 1890 г.

Бележки

  1. Lewis, Bernard. Race and Slavery in the Middle East. Oxford University Press, New York, 1990
  2. Dover, Cedric. „The Black Knight“, Phylon (1940-1956), Vol. 15, No. 1 (1st Qtr., 1954), Clark Atlanta University, pp. 41-57.
  3. Казим, Надир. Тамсилат ал-ахар. Сурат ас-суд фи л-мутахаййал ар-араби ал-уасит, Ал-муассаса ал-арабийа ли-д-дираса уа-н-нашр, Бейрут, 2004.
  4. Пак там, сс. 400-428.
  5. Според мюсюлманската легенда Мойсей (Муса) бил син на негърка и бил тъмнокож. Става дума за оня пасаж от Корана, където се говори за разговора на Аллах с Мойсей, когато Аллах го учи на чудеса с жезъла и смяната на цвета на ръката — бел.прев.
  6. Става въпрос за праведниците в деня на Страшния съд — бел.прев.
  7. Не бързайте с подхилването. Името означава „благословен“, „проспериращ“, „дарен с късмет“.