Как да структурираме изследване

Тук може да откриете начин да структурирате изследването си според общата схема, очертана по-долу.

How-to-Plan-a-Research

Отделно може да свалите следните ресурси:

* Всички права запазени. Материалите могат да бъдат използвани и разпространявани свободно, като се запазва информацията за тяхното авторство.