XIII в. Делтата на Нил, но без крокодил

Това отдолу прилича на корпоративна блок схема, на алгоритмична подредба, чрез която се описва мисловния процес на програмиста. Но не е. Освен ако не говорим за Програмиста, онзи, който в исляма има 99 имена, и поне няколко от тях могат да бъдат свързани с писането на вселенския изходен код – например, „Творец“ (ал-Халик) като синоним на универсален софутерен архитект или „Ваятеля“ (ал-Мусаууир, звучи повече като front-end developer). Тук обаче Програмистът е написал интересен географски алгоритъм чрез ръката на Своите раби.

Ибн ан-Нафис (поч. 1288) е арабски лекар, който тук пише коментар към най-важното арабоезично медицинско съчинение – „Канонът по медицина“ (Ал-Канун фи т-тибб) на Авицена (поч. 1037). Коментарът разсъждава върху първата част от „Канона“, посветена на „общите принципи“ (куллийат). Там пък откриваме размишления върху водата и особените свойства на река Нил, възхвалявани още от Авицена.

Юг отново се намира отляво, а купчинката закъдрени знаци обозначава „Лунната планина“ – мястото, откъдето арабите смятат, че извира Нил. Двата ръкава, спускащи се от планината, са пресечени от „езера“ (бухайра, в кръгчетата), пресичат първата напречна линия, обозначена като „екватора“ (хатт ал-истиуа’), в чийто долен край също има езеро.Ръкавите се събират в друго езеро, където пък минава втората напречна линия, маркираща „първия климатичен пояс“ (ал-иклим ал-аууал). После продължава към втория, където е маркиран Асуан, върви към Гиза, и продължава („нагоре“ за нас, „надясно“ за арабите) към делтата и Мансура, докато подмине Александрия (Искандария), Розета (Рашид) и Дамиета (Думйат) и се влее най-накрая в „Голямото солено море“, което може да е само Средиземното1.

Бележки

  1. Ръкописът е от колекцията на Бодлеанската библиотека в Оксфорд тук.