препратки

християнство

полемични

  • Answering Islam: в заглавието се съдържа всичко
  • Jihad Watch: там, където става ясно колко често едни нормативни текстове способстват за едни практики, like it or not
  • Мартин Крамър: за провала на ориенталистичните изследвания в САЩ
  • The Question of Orientalism: критика на Бърнард Луис към „Ориентализма“ на Едуард Саид
  • Дениъл Пайпс: набеденият десен „радикал“
  • The Anti-Defamation League: основана през 1913, „Антиклеветническата лига“ в САЩ има за цел да се бори срещу разпространението на антисемитизма
  • Middle East Media Research Institute (MEMRI)

арабистика & академични

сканирани арабски и ориенталски ръкописи

калиграфия

разни