Машаллах и „Банкси не се е появил в арабския свят“: Непознатите графити – Toest.bg

От Женския пазар в София до арабския IХ век – така започва графити разходката на Атанас Шиников, който отново ни изправя пред непознати страници и изненадващи кьошета. Разходката продължава и другата седмица.