Тест: кой мюсюлмански богослов си?

Къде предпочиташ да си пиеш чая?

Съседът Абд ар-Раззак изпълнява задължителната молитва (салат) на пазара, но погледът му блуждае. Заглежда стоката на продавачите и минаващите забулени жени.

Халифът, този развален позьор, те кани на публична дискусия (муназара) в двора му.

Черният роб Хасан минава с количка непознати плодове по улицата и ти предлага да си купиш. Утре се разваляли, били докарани от Басра, та са на сметка.

Философите.

Тест: кой мюсюлмански богослов си?
Ал-Газали (поч. 1111)

Трябва да се гради "умерена ислямска ортодоксия", при все че нямаш понятие какво значи това в XI в. Сплавяш най-доброто от мистицизма, спекулативното богословие и ислямското право. Имаш склонност към депресия, но накрая винаги изплуваш, ин-ша'-Аллах.
Ибн Ханбал (поч. 855)

Легендарен със своето придържане към текста на Корана и Сунната, прадядо и вдъхновител на уаххабизма и "Ислямска държава". Харизматичната ти личност успява да увлече най-посветените представители на уммата.
Ибн ал-Джаузи (поч. 1201)

Остроумен, хитър, ерудиран, приближен до властта. Не се спираш пред нищо, за да възтържествува твоето разбиране за истина (ал-хакк) и правната ти школа, тази на ханбализма, да се превърне в достоен съперник на останалите три.

Share your Results: