Анатомия на едно калиграфско упражнение

За това калиграфско упражнение съм подбрал лист от евтина кафява крафт хартия с размери около 35х25 см., тръстиков писец с около 10мм ширина – тръстиката е българска, с тънка стена, мека – черен и син туш. Текстът е „Месията, син на Бога“, а шрифтът е любимият ми сулус.

Останалото е в интерактивното изображение.