Тест: кой мюсюлмански богослов си?

Къде предпочиташ да си пиеш чая?

Съседът Абд ар-Раззак изпълнява задължителната молитва (салат) на пазара, но погледът му блуждае. Заглежда стоката на продавачите и минаващите забулени жени.

Халифът, този развален позьор, те кани на публична дискусия (муназара) в двора му.

Черният роб Хасан минава с количка непознати плодове по улицата и ти предлага да си купиш. Утре се разваляли, били докарани от Басра, та са на сметка.

Философите.

Тест: кой мюсюлмански богослов си?
Ал-Газали (поч. 1111)

Трябва да се гради "умерена ислямска ортодоксия", при все че нямаш понятие какво значи това в XI в. Сплавяш най-доброто от мистицизма, спекулативното богословие и ислямското право. Имаш склонност към депресия, но накрая винаги изплуваш, ин-ша'-Аллах.
Ибн Ханбал (поч. 855)

Легендарен със своето придържане към текста на Корана и Сунната, прадядо и вдъхновител на уаххабизма и "Ислямска държава". Харизматичната ти личност успява да увлече най-посветените представители на уммата.
Ибн ал-Джаузи (поч. 1201)

Остроумен, хитър, ерудиран, приближен до властта. Не се спираш пред нищо, за да възтържествува твоето разбиране за истина (ал-хакк) и правната ти школа, тази на ханбализма, да се превърне в достоен съперник на останалите три.

Share your Results:

Тест: кой мюсюлмански историк си?

Тест: кой мюсюлмански историк си?

{„questions“:{„mgxac“:{„title“:“What’s your hottest topic of interest?“,“mediaType“:“image“,“image“:“http:\/\/inscriber.org\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Muhammad_Uhud_Siyer-i_Nebi_1595.jpg“,“imageCredit“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“answers“:{„wo21b“:{„title“:“The beard of the Prophet (S.A.S).“,“image“:““,“results“:{„8qr9i“:“5″,“1ghhk“:“1″,“q1344″:“1″,“as6re“:“1″,“d78sa“:“1″,“a5hqk“:“1″},“id“:“wo21b“,“index“:0},“wx60a“:{„title“:“The Sultan’s dreams.“,“image“:““,“results“:{„8qr9i“:“0″,“1ghhk“:“0″,“q1344″:“5″,“as6re“:“2″,“d78sa“:“2″,“a5hqk“:“2″},“id“:“wx60a“,“index“:1},“g4tpx“:{„title“:“The market (souq) of Damascus.“,“image“:““,“results“:{„8qr9i“:“0″,“1ghhk“:“0″,“q1344″:“0″,“as6re“:“2″,“d78sa“:“5″,“a5hqk“:“0″},“id“:“g4tpx“,“index“:2},“n5fuw“:{„title“:“Why the Franks are not keen […]