inscriber | атанас шиников

Ислямското в контекст: пет фетви

Ако призоваваме настойчиво към преодоляването на предполагаем стереотипен, карикатурен образ на исляма, то смея да твърдя, че това снемане на […]